bədəxlaq

bədəxlaq
sif. <fars. bəd və ər. əxlaq>
1. Əxlaqı pis, əxlaqı pozğun, əxlaqsız.
2. Pis xasiyyətli, tünd xasiyyətli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • əxlaq — is. <ər.> 1. İnsanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar; mənəviyyat. Mən . . müsəlman xalqlarının əxlaq və rəftarını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir neçə səhnə əsəri yazmışam. M. F. A.. Əxlaqı pozğun, adəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əxlaq — ə. etik norma, özünü aparma qaydası; mənəviyyat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xoşəxlaq(lı) — sif. Yaxşı əxlaqlı, gözəl xasiyyətli, xoşxasiyyət. Xoşəxlaq adam. – <Rza:> Xoşəxlaq, ünsiyyət sevən, zəhmətə dözən olduğundan heç kəs ondan pis bir söz danışmazdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədəxlaq — f. və ə. əxlaqsız, tərbiyəsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xoşəxlaq — f. və ə. yaxşı əxlaqı olan, gözəl əxlaqlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ədəb — is. <ər.> Əxlaq qaydalarına riayət, əxlaq və hərəkətdə, danışıqda nəzakət, incəlik; tərbiyə. Ədəb qaydaları. – Ədəbi kimdən öyrəndin? – Biədəbdən. (Ata. sözü). Ədəbdən, elmdən gər feyzyab olsa əvamünnas; Düşər tənü şərəfdən mollalar,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hüsn — ə. 1) gözəllik, camal; 2) yaxşılıq. Hüsni əxlaq əxlaq gözəlliyi; hüsni göftar danışıq gözəlliyi; hüsni məqal yaxşı danışma; hüsni rüxsar üz gözəlliyi; hüsni xətt gözəl yazma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • etika — <yun. ethika, ethos – adət, xasiyyət> 1. İctimai şüur formalarından biri kimi əxlaq, tərbiyə və mənəviyyat haqqında fəlsəfi nəzəriyyə. Materialist etika. Hegel etikası. 2. Hər hansı sinfin, cəmiyyətin, ictimai təşkilatın əxlaq qaydaları.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qeyri-əxlaqi — sif. <ər.> Əxlaq normalarına zidd olan, əxlaq qaydalarına uymayan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşəxlaqlılıq — is. Xoşəxlaq adamın keyfiyyəti, əxlaq gözəlliyi, əxlaqca yaxşılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”